Τι είναι Bourse's Blue-Chip Indexes;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Bourse's Blue-Chip Indexes;

Απαντήσεις

Bourse's Blue-Chip Indexes είναι οι δείκτες τιμών των χρηματιστηρίων που αποτελούνται από ένα μικρό αριθμό μετοχών εταιριών υψηλής κεφαλαιοποίησης και εμπορευσιμότητας και οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλα κέρδη και δυναμισμό. Γνωστότεροι τέτοιοι δείκτες είναι ο Topix Core 30 index του Τόκιο, ο FTSE-100 του Λονδίνου, ο Xetra Dax-30 της Φραγκφούρτης, ο CAC-40 των Παρισίων, ο Milan Mib-30 του Μιλάνου, ο Amsterdam Exchanges-25, o Austrian Traded Atx-20 της Βιέννης, ο BEL-20 των Βρυξελλών, ο Hex-20 του Ελσίνκι, ο Ibex-35 της Μαδρίτης, ο Omx-31 της Στοκχόλμης, ο SMIO-21 της Ζυρίχης, ο OBX Stock - 25 του Όσλο και ο Hong Seng Stock-23 του Χονγκ Κονγκ. Όλοι οι ανωτέρω δείκτες καταρτίζονται με τη φιλοσοφία του πρώτου ιστορικά blue-chip index "Dow-Jones 30" του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης (βλέπε λέξη). Στην Ελλάδα τέτοιος δείκτης είναι ο FTSE/ASE-20 (Financial Times Stock Exchange / Athens Stock Exchange). Αποτελείται από ένα καλάθι 20 μετοχών με μεγάλη κεφαλαιοποίηση και ρευστότητα. Αναπτύχθηκε το Σεπτέμβριο του 1997 σε συνεργασία του ΧΑΑ και της εταιρίας FTSE International. Το καλάθι επανεξετάζεται κάθε 6 μήνες οπότε μπορεί να αντικαθίστανται ορισμένες μετοχές λόγω χαμηλής χρηματιστηριακής αξίας από άλλες υψηλότερης κεφαλαιοποίησης. Κάθε μετοχή έχει μέσα στο δείκτη ένα ποσοστό στάθμισης από 15% μέχρι 100%. Πλην του FTSE/ASE-20 στο ΧΑΑ έχουν αναπτυχθεί και άλλοι δείκτες όπως o FTSE/XAA 40, o FTSE/XAA SMALLCAP 80, O FTSE/Med 100 και ο γενικός δείκτης (general index) που περιλαμβάνει 60 μετοχές κάθε μία από τις οποίες σταθμίζεται με διαφορετικό συντελεστή, με τη μεγαλύτερη βαρύτητα να έχουν οι τράπεζες.Προσθήκη νέας απάντησης