Τι είναι Book entry system;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Book entry system;

Απαντήσεις

Book entry system είναι το λογιστικό σύστημα που επιτρέπει τη μεταφορά των απαιτήσεων (π.χ. χρεογράφων και άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων) χωρίς τη φυσική κίνηση των τίτλων ή πιστοποιητικών. Ειδικά για τα χρεόγραφα, ονομάζεται και σύστημα άυλων τίτλων.Προσθήκη νέας απάντησης