Τι είναι Bond trader;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Bond trader;

Απαντήσεις

Bond trader σημαίνει «διαπραγματευτής ομολόγων». Ένας dealer με εμπειρία στην αγοραπωλησία κρατικών, δημοτικών και εταιρικών ομολόγων στην αγορά όψεως (spot market), στην προθεσμιακή αγορά (forward market), στην αγορά παραγώγων που έχουν σαν υποκείμενο μέσο ομόλογο (futures) και στην αγορά repos and reverse repos.Προσθήκη νέας απάντησης