Τι είναι Bond market;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Bond market;

Απαντήσεις

Bond market σημαίνει «αγορά ομολόγων». Μία αγορά όπου διαπραγματεύονται ομόλογα του δημοσίου, δημοτικά ομόλογα και εταιρικά ομόλογα.Προσθήκη νέας απάντησης