Τι είναι Bolero (Bill of Lading Electronic Registry Organisation);


Στον χώρο των επιχειρήσεων, τι σημαίνει ο όρος Bolero (Bill of Lading Electronic Registry Organisation);

Απαντήσεις

Bolero είναι η οργάνωση για το ηλεκτρονικό μητρώο των φορτωτικών. Ήταν αρχικά ένα πιλοτικό πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε μερικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1994. Το Bolero συστάθηκε το 1998 με σκοπό να δημιουργήσει μία ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη μεταφορά των εμπορικών εγγράφων και ιδιαίτερα των φορτωτικών στα πλαίσια του διεθνούς εμπορίου. ‘Bolero.net’ είναι η νομική δομή για το άυλο διεθνές εμπόριο που λειτούργησε το 1999. Διαχειριστής του είναι η εταιρία Bolero International Limited, η οποία αποτελεί μια συνεργασία (joint venture) μεταξύ του SWIFT και του TT Club (μέσω της Transport Mutual Insurance Association Limited). Παρέχει υπηρεσίες στην εταιρία Bolero Association Limited, η οποία είναι ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα που ανήκει στην κοινότητα των χρηστών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.Προσθήκη νέας απάντησης