Τι είναι Black market;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Black market;

Απαντήσεις

Black market σημαίνει μαύρη αγορά. Αναφέρεται στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών που είναι παράνομη και χρησιμοποιεί παράνομα κανάλια διοχέτευσης των προϊόντων και προσφοράς υπηρεσιών. Επόμενα, όποιος οργανώνει και λειτουργεί μαύρη αγορά διώκεται ποινικώς.Προσθήκη νέας απάντησης