Τι είναι Big bang;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Big bang;

Απαντήσεις

Big bang είναι η μεγάλη έκρηξη ή η άμεση μεγάλη αλλαγή. Ο όρος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά για τη μεγάλη κανονιστική και τεχνολογική αλλαγή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και την απελευθέρωση των χρηματοπιστωτικών αγορών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Την 27.10.1986 επιβλήθηκε άμεσα (με μιας) το εξής νομικό πλαίσιο για το χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE):

α) κάτοχοι των μετοχών του μπορούσαν να είναι και επιχειρήσεις μη μέλη

β) καταργήθηκε η ενιαία προμήθεια επί των συναλλαγών και στο εξής αυτή θα ήταν πλήρως ελεύθερη και διαπραγματεύσιμη

γ) καθιερώθηκε το σύστημα της διπλής ιδιότητας (dual capacity system) σύμφωνα με το οποίο οι μετέχοντες μπορούσαν να φέρουν διπλή ιδιότητα, δηλαδή να είναι ταυτόχρονα και πράκτορες (agents) και διαμεσολαβητές-διαπραγματευτές (brokers-dealers)

δ) η τεχνολογική υποδομή αναβαθμίσθηκε και εισήχθηκε το αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών.

Παράλληλα, καταργήθηκαν οι περιορισμοί στην άσκηση του χρηματοπιστωτικού επαγγέλματος. Οι τράπεζες θα παρείχαν και στεγαστικά δάνεια, ενώ οι στεγαστικές τράπεζες (building societies) θα ασκούσαν κα τις λοιπές τραπεζικές εργασίες. Τα μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούσαν πλέον να προσφέρουν μία ευρεία σειρά τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ενώ οι ασφαλιστικές εταιρίες θα προσέφεραν συμβουλές για χρηματοπιστωτικά προϊόντα όπως στεγαστικά δάνεια και συντάξεις. Άμεση μεγάλη αλλαγή επέλεξε και η Γερμανία για την αντικατάσταση των εθνικών τραπεζογραμματίων και κερμάτων από τα αντίστοιχα σε ευρώ. Ενώ τα άλλα κράτη της Ευρωζώνης εφάρμοσαν τη σταδιακή απόσυρση των εθνικών τραπεζογραμματίων και κερμάτων και τη σταδιακή εισαγωγή του ευρώ μέσα στην επιτρεπόμενη ανώτατη δίμηνη προθεσμία, η Γερμανία πραγματοποίησε την αλλαγή μέσα σε μια ημέρα, δηλαδή ενώ την 31.12.2001 κυκλοφορούσε σαν νόμιμο χρήμα στη Γερμανία το μάρκο, την 1.1.2002 κυκλοφορούσε μόνο το ευρώ χωρίς να υπάρξει ούτε μία ημέρα συγκυκλοφορίας των δύο νομισμάτων.Προσθήκη νέας απάντησης