Τι είναι Bid price και offer price;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνουν οι όροι Bid price και offer price;

Απαντήσεις

Bid price είναι η τιμή αγοράς δηλαδή η τιμή στην οποία ένας αγοραστής προσφέρεται να αγοράσει ένα ξένο νόμισμα, ένα χρεόγραφο ή ένα εμπόρευμα.

Offer price είναι η τιμή πώλησης δηλαδή η τιμή στη οποία ο πωλητής είναι πρόθυμος να πωλήσει ένα ξένο νόμισμα, ένα χρεόγραφο ή ένα εμπόρευμα.Προσθήκη νέας απάντησης