Τι είναι Behind the curve;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Behind the curve;

Απαντήσεις

Ο όρος Behind the curve σημαίνει «πίσω από την καμπύλη απόδοσης». Ο όρος χρησιμοποιείται κύρια για τις κεντρικές τράπεζες ή τους διαχειριστές χαρτοφυλακίων των οποίων οι αντιδράσεις είναι τόσο βραδείες ώστε δεν μπορούν να συμβαδίσουν με τις τάσεις της αγοράς.Προσθήκη νέας απάντησης