Τι είναι Bear market;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Bear market;

Απαντήσεις

Bear market σημαίνει αγορά αρκούδας.

Eίναι μια αγορά στην οποία οι τιμές όλων ή ορισμένων ομάδων χρεογράφων ή άλλων επενδυτικών εργαλείων πέφτουν ή αναμένεται ότι θα πέσουν και η κατάσταση αυτή συνοδεύεται από έντονη απαισιοδοξία για το μέλλον της αγοράς. Το φαινόμενο αυτό συνήθως απαντάται σε χρονικές περιόδους που η οικονομία ευρίσκεται σε ύφεση και η ανεργία είναι υψηλή ή όταν ο πληθωρισμός αυξάνεται ταχέως. Αν και τα στοιχεία μπορεί να διαφέρουν, γίνεται περίπου αποδεκτό ότι μια μείωση των τιμών των δεικτών ή των χρεογράφων κατά 15% με 20% συνιστά μια bear market.Προσθήκη νέας απάντησης