Τι είναι Batch processing (BP);


Απαντήσεις

Batch processing είναι η μαζική επεξεργασία κατά παρτίδες χωρίς τη παρέμβαση του χειριστή του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Μέθοδος πληροφορικής off-line σύμφωνα με την οποία φορτώνονται στον υπολογιστή ολόκληρα προγράμματα και εκτελείται ένα κάθε φορά. Άλλως, η διαδικασία προώθησης μιας ομάδας εντολών πληρωμής (payment orders) ή εντολών μεταφοράς χρεογράφων ( securities transfer orders) κατά παρτίδες σε διακεκριμένα χρονικά διαστήματα. Συνήθως, τα δεδομένα φορτώνονται στη διάρκεια των εργασίμων ωρών και εκτελούνται το βράδυ και τη νύκτα ή οποτεδήποτε οι χρήστες δεν χρησιμοποιούν τον Η/Υ.Προσθήκη νέας απάντησης