Τι είναι Basis point (bp);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Basis point (bp);

Απαντήσεις

Basis point είναι ένα εκατοστό του 1%, δηλαδή 0,01%. Έτσι 50 bp είναι 0,5% ενώ 25 bp είναι 0,25%. Τα basis points χρησιμεύουν για την ευχερή απεικόνιση των μικρών διαφορών στην απόδοση. Για παράδειγμα, είναι πολύ ευκολότερο να πεις ότι η τιμή ενός ομολόγου αυξήθηκε κατά 10 bp αντί να πεις ότι αυξήθηκε κατά το ένα δέκατο ενός εκατοστού.Προσθήκη νέας απάντησης