Τι είναι BASIC (Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος BASIC (Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code);

Απαντήσεις

BASIC σημαίνει «συμβολικός κωδικός εντολών για κάθε είδος αρχαρίων».

Είναι απλή και εύκολη στην εκμάθυνση γλώσσα προγραμματισμού ηλεκτρονκών υπολογιστών και απευθύνεται σε αρχαρίους της πληροφορικής πριν να προχωρήσουν σε μαθήματα πιο σύνθετων γλωσσών. Αρχικά σχεδιάσθηκε για χρήση σε συστήματα διαλογικού τρόπου λειτουργίας και επέτρεπε το χειρισμό μόνο αριθμητικών παραστάσεων.Η διάδοση της μεθόδου BASIC στο χώρο των προσωπικών υπολογιστών υπήρξε ραγδαία με συνέπεια την ανάπτυξη πολλών συμβατών και μη συμβατών διαλέκτων. Οι νεότερες εκδόσεις διέθεταν πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες όπως την επεξεργασία αλφαριθμητικών στοιχειοσειρών, την υποστήριξη αρθρωτού προγραμματισμού και άλλων.Προσθήκη νέας απάντησης