Τι είναι Bank giro;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Bank giro;

Απαντήσεις

Bank giro σημαίνει «τραπεζική μεταφορά χρημάτων». Είναι η ηλεκτρονική μεταφορά ενός χρηματικού ποσού από ένα λογαριασμό μιας τράπεζας σε άλλο λογαριασμό της ιδίας ή διαφορετικής τράπεζας. Στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και οι πάγιες εντολές (standing orders) και οι άμεσες χρεώσεις (direct debits).Προσθήκη νέας απάντησης