Τι είναι Bank draft;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Bank draft;

Απαντήσεις

Bank draft σημαίνει «τραπεζική τραβηκτική». Μία επιταγή που σύρεται από μία τράπεζα σε βάρος του λογαριασμού που τηρεί ο κομιστής στην ιδία ή σε άλλη τράπεζα προκειμένου να πραγματοποιήσει πληρωμές υπέρ του προσώπου το όνομα του οποίου αναγράφεται στην τραβηκτική. Πρόκειται για μία επιταγή που είναι ένα διαπραγματεύσιμο μέσο μιας μη ταμειακής πληρωμής (negotiable means of cashless payment).Προσθήκη νέας απάντησης