Τι είναι Bad credit;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Bad credit;

Απαντήσεις

Bad credit σημαίνει κακή πίστωση. Ένας όρος που χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει μία ασθενική πιστωτική αξιολόγηση (credit rating). Αυτή μπορεί να προκύψει από καθυστερημένες πληρωμές ή παράλειψη πληρωμών, υπέρβαση των ορίων πιστωτικών καρτών ή υποψία πτώχευσης.Προσθήκη νέας απάντησης