Τι είναι Baby bond;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Baby bond;

Απαντήσεις





Eίναι ένα ομόλογο με ονομαστική αξία μικρότερη των 1.000 δολαρίων ΗΠΑ.



Προσθήκη νέας απάντησης