Τι είναι το αζιμούθιο;


Απαντήσεις

Αζιμούθιο είναι μια γωνιακή μέτρηση και πραγματοποιείται στο οριζόντιο επίπεδο.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B6%CE%B9%CE...

http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B1%CE%B6%CE%B9%C...
ΑΖΥΜΟΥΘΙΟ ΕΙΝΑΙ Η ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΓΩΝΙΑ ΠΟΥ ΕΝΩΝΕΙ ΤΟΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΒΟΡΡΑ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΚΑΤΕΥΘΗΝΣΗ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΕΤΡΗΣΟΥΜΕ ΤΕΛΟΣείναι η συνιστώσα γραμμή, που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό και μας δείχνει την διεύθυνση/κατεύθυνση επί γεωγραφικού χάρτου, με βάσει τις δεδομένες γεωγραφικές μοίρες.

Προσθήκη νέας απάντησης