Τι είναι Autoregressive;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Autoregressive;

Απαντήσεις

Autoregressive σημαίνει αυτοπαλινδρομικός.

Μία μέθοδος πρόβλεψης που χρησιμοποιεί ιστορικά στοιχεία ή μεταβλητές επιτοκίων για να προβλέψει μελλοντικές αξίες που έχουν τις ίδιες μεταβλητές.Προσθήκη νέας απάντησης