Τι είναι Autonomous liquidity factors;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Autonomous liquidity factors;

Απαντήσεις

Autonomous liquidity factors σημαίνει αυτόνομοι συντελεστές ρευστότητας.

Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει το μηνιαίο δελτίο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, είναι οι συντελεστές ρευστότητας οι οποίοι δεν προκύπτουν κανονικά από τα μέσα άσκησης της νομισματικής πολιτικής. Αντίθετα, προκύπτουν από άλλους αυτόνομους παράγοντες όπως για παράδειγμα τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία, οι καταθέσεις της κυβέρνησης στην κεντρική τράπεζα και τα καθαρά συναλλαγματικά διαθέσιμα της κεντρικής τράπεζας.Προσθήκη νέας απάντησης