Τι είναι Audit trail;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Audit trail;

Απαντήσεις

Audit trail σημαίνει ιχνηλασιμότητα.

Διαδικασία και δεδομένα που επιτρέπουν σε ένα πληροφοριακό σύστημα τη δυνατότητα αναπαραγωγής σε μεταγενέστερο χρόνο όλων των συναλλαγών, κατά τη χρονολογική σειρά που παρήχθησαν, την υποστήριξη κάθε καταχωρημένου στοιχείου με πρωτότυπα δικαιολογητικά και την τεκμηρίωση οποιασδήποτε μεταβολής στα υπόλοιπα των λογαριασμών με αναλυτικά στοιχεία.Προσθήκη νέας απάντησης