Τι είναι το Α.Τ.ΑΚ.;


Απαντήσεις

Είναι η σύντομη ονομασία του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου. Ο αριθμός ταυτότητας ακινήτου υπάρχει πάνω στο εκκαθαριστικό σημείωμα του Ε.Τ.ΑΚ., και στο εκκαθαριστικό σημείωμα του Φ.Α.Π. αν έχει εκδοθεί. Είναι ένας για κάθε ακίνητο. Ο αριθμός αυτός υπάρχει στον πίνακα Ε του εκκαθαριστικού σημειώματος. Γράφεται στο έντυπο Ε9 σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων του ακινήτου ή διαγραφής του ακινήτου.

Ποιος ειναι αριθμός μισθωτηρίου συμβολαίου που αναγράφεται?Που θα δω τον αριθμο μισθωτηριου της οικιας που ενοικιαζω;

Προσθήκη νέας απάντησης