Τι είναι Asynchronous Transfer Mode;


Απαντήσεις

Το Asynchronous Transfer Mode  είναι ασύγχρονη μέθοδος μετάδοσης πληροφοριών, μαγνητοσκοπημένων και ακουστικών στοιχείων και άλλων πολυμέσων σε πραγματικό χρόνο. Πρόκειται για ένα δικτυακό πρωτόκολλο μετάδοσης δεδομένων σε μία υψηλής ταχύτητας επικοινωνιακή γραμμή. Χρησιμοποιείται σε τηλεφωνικά δίκτυα και δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Μπορεί να μεταδίδει ταυτόχρονα δύο ψηφιακά σήματα διαφόρων ευρυζωνικών περιοχών.Προσθήκη νέας απάντησης