Τι είναι Asymmetric information;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Asymmetric information;

Απαντήσεις

Asymmetric information είναι η ασύμμετρη πληροφόρηση.

Αναφέρεται σε πληροφόρηση για τις αγορές χρήματος, συναλλάγματος, χρεογράφων και εμπορευμάτων ή την οικονομική πορεία και τα πλάνα μιας επιχείρησης που διαθέτουν ορισμένοι μετέχοντες της αγοράς όχι όμως και οι υπόλοιποι. Για παράδειγμα στη χρηματιστηριακή αγορά ορισμένοι και ιδιαίτερα τα στελέχη μιας επιχείρησης μπορούν να γνωρίζουν την καλή πορεία αυτής πριν να ανακοινωθούν δημόσια τα σχετικά στοιχεία ή την πρόθεση του Δ.Σ να διανείμει μεγάλο μέρισμα ή να προβεί σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και να διαρρεύσουν αυτή την πληροφόρηση και σε άλλους με αποτέλεσμα να σπεύσουν να αγοράσουν μετοχές για να κερδίσουν αργότερα και ιδιαίτερα εάν η τιμή τους θα έχει ανέβει. Η συντριπτική, όμως πλειοψηφία των μετόχων ή οι λοιποί επενδυτές αγνοούν αυτή την πληροφόρηση. Ένα άλλο παράδειγμα αφορά τις κινήσεις για τις ισοτιμίες των νομισμάτων. Εάν οι μεγάλοι διαμορφωτές της αγοράς (market makers) αποφασίσουν ότι το δολάριο είναι υπερτιμημένο και πρέπει να αλλάξουν την κατανομή των διαθεσίμων τους υπέρ του ευρώ, αυτοί που έχουν έγκαιρα αυτή την πληροφόρηση θα σπεύσουν να κάνουν το ίδιο και να επωφεληθούν αργότερα. Αντίθετα οι υπόλοιποι που αγνοούν την αλλαγή στρατηγικής των market makers θα αντιδράσουν με μεγάλη καθυστέρηση και είτε θα κερδίσουν λιγότερα είτε θα ζημιωθούν.Προσθήκη νέας απάντησης