Τι είναι Asset allocation optimisation;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Asset allocation optimisation;

Απαντήσεις

Asset allocation optimisation είναι η αριστοποίηση της κατανομής των περιουσιακών στοιχείων. Μέθοδος που επιτρέπει στον επενδυτή να επιτύχει τον καλύτερο συνδυασμό απόδοσης – κινδύνου. Λαμβάνονται, όμως, υπόψη οι ιδιαίτερες προτιμήσεις του επενδυτή, δηλαδή το επιθυμητό επίπεδο ανάληψης κινδύνου και οι στόχοι του.Προσθήκη νέας απάντησης