Τι είναι Arithmetic mean;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Arithmetic mean;

Απαντήσεις

Arithmetic mean είναι ο αριθμητικός μέσος όρος ή απλά mean (μέσος). Υπολογίζεται με την προσθήκη μιας σειράς αξιών και τη διαίρεση του συνόλου με τον αριθμό των αξιών.Προσθήκη νέας απάντησης