Τι είναι το Α.Π.Α.Α.;


Απαντήσεις

Είναι ένα σύστημα Αντικειμενικού Προσδιορισμού της Αξίας των Ακινήτων. Με αυτό το σύστημα αφού ληφθούν υπόψη κάποια δεδομένα όπως η θέση του ακινήτου, η επιφάνεια του, ο όροφος, το βάθος του οικοπέδου, η παλαιότητα, η αντικειμενική αξία της περιοχής, η συνιδιοκτησία κλπ. προσδιορίζεται μία αξία που ονομάζεται "αντικειμενική αξία". Επί της αντικειμενικής αξίας γίνονται φορολογικοί υπολογισμοί όπως η επιβολή του φόρου κλπ.Προσθήκη νέας απάντησης