Τι είναι Annuity;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Annuity;

Απαντήσεις

Annuity είναι η ετήσια πρόσοδος, ράντα. Μία σειρά πληρωμών σταθερού ποσού που καταβάλλονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα μέσα στο χρόνο, όπως οι συντάξεις, οι παροχές των ασφαλιστικών οργανισμών και οι τόκοι των καταθέσεων.Προσθήκη νέας απάντησης