Τι είναι Annualize;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Annualize;

Απαντήσεις

Annualize σημαίνει ετησιοποιώ ή μετατρέπω κάτι σε ετήσιο στοιχείο. Για παράδειγμα, εάν τα καθαρά κέρδη μιας επιχείρησης ανήλθαν το πρώτο τρίμηνο του έτους 2006 σε 50.000 ευρώ και υπολογισθούν σε ετήσια βάση θα είναι υποθετικά 200.000 ευρώ (50.000 χ 4 τρίμηνα) ή εάν το σταθερό μηνιαίο επιτόκιο ενός δανείου είναι 0,5%, ετήσια θα είναι σε πραγματική βάση 6% (0,5% χ 12 μήνες).Προσθήκη νέας απάντησης