Τι είναι Analog lines και Digital lines;


Απαντήσεις

Analog and digital lines σημαίνει αναλογικές και ψηφιακές γραμμές.

- Αναλογική γραμμή (analog line) είναι ένα τηλεπικοινωνιακό σήμα του οποίου η βασική συχνότητα τροποποιείται για να διευρύνει τη δύναμη του σήματος και να προσθέτει πληροφορίες στο σήμα. Το ραδιόφωνο και παλιότερα όλες οι γραμμές τηλεφώνου χρησιμοποιούσαν αναλογικές γραμμές.

- Ψηφιακή γραμμή (digital line) είναι η μοντέρνα ηλεκτρονική τεχνολογία που αύξησε εντυπωσιακά την ικανότητα μετάδοσης και υιοθετήθηκε από τη τηλεφωνία και την τεχνική μετάδοσης μέσω δορυφόρων και οπτικών ινών. Μεταδίδει δεδομένα με δύο τρόπους: α) θετικό, που αντιπροσωπεύεται από τον αριθμό 1 και β) αρνητικό με τον αριθμό 0.Προσθήκη νέας απάντησης