Τι είναι American Express Cards;


Πότε εκδόθηκαν οι πρώτες πιστωτικές κάρτες American Express;

Απαντήσεις

Είναι οι κάρτες της τράπεζας American Express. Η πρώτη κάρτα διευκολύνσεων (charge card) εκδόθηκε το 1958. Σε πέντε χρόνια, η American Express είχε εκδώσει 1.000.000 κάρτες για χρήση σε 85.000 καταστήματα και στη συνέχεια επεκτάθηκε στο εξωτερικό όπου εξέδωσε κάρτες σε τοπικό νόμισμα. Ακολούθησε μία στρατηγική εξαγορών για να επιτευχθεί το 1986 ένα κέρδος ρεκόρ του ενός δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Σήμερα, η American Express εκδίδει ένα πλήθος καρτών διευκόλυνσης, πιστωτικών, επιχειρηματικών, σπουδαστικών, αθλητικών καρτών και καρτών προπληρωμής.Προσθήκη νέας απάντησης