Τι είναι Aggregates;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Aggregates;

Απαντήσεις

Aggregates είναι τα συνολικά οικονομικά μεγέθη με τα οποία ασχολείται η μακροοικονομική π.χ. γενικό επίπεδο τιμών, συνολικό εισόδημα, συνολική αποταμίευση κλπ.Προσθήκη νέας απάντησης