Τι είναι Affidavit;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Affidavit;

Απαντήσεις

Είναι η γραπτή δήλωση που υπογράφεται ενόρκως παρουσία μαρτύρων και βεβαιώνει ένα γεγονός ή μια απαίτηση και ιδιαίτερα την κυριότητα επί χρεογράφων. Η ένορκη βεβαίωση υπογράφεται συνήθως ενώπιον συμβολαιογράφου. Affidavit of loss είναι μία ένορκη βεβαίωση που περιγράφει τις περιστάσεις και τις ιδιαιτερότητες κάτω από τις οποίες χάθηκαν ομόλογα. Αυτή η δήλωση απώλειας είναι απαραίτητη προκειμένου να αντικατασταθούν τα ομόλογα.Προσθήκη νέας απάντησης