Τι είναι Addendum;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Addendum;

Απαντήσεις

Addendum σημαίνει προσάρτημα, παράρτημα.

Ένα συμπληρωματικό κείμενο που συνοδεύει μία σύμβαση και το οποίο περιέχει συνήθως λεπτομερή τιμολόγηση, πίνακες και επεξηγήσεις των όρων της κύριας σύμβασης. Σε μερικές περιπτώσεις δύναται να τροποποιεί το αρχικό κείμενο της σύμβασης. Σημαίνει και το προσάρτημα μεταβιβάσιμων τίτλων όπως η συναλλαγματική, το γραμμάτιο σε διαταγή και η ονομαστική μετοχή όπου αναγράφονται οι οπισθογραφήσεις όταν έχει εξαντληθεί ο χώρος στο κύριο σώμα του τίτλου.Προσθήκη νέας απάντησης