Τι είναι Ad Valorem;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Ad Valorem;

Απαντήσεις

Ad Valorem είναι λατινικός όρος που σημαίνει «σύμφωνα με την αξία». Για παράδειγμα, κάθε φόρος, δασμός, τέλος ή άλλη επιβάρυνση εφαρμόζεται σαν εκατοστιαίο ποσοστό (%) επί της αξίας ενός αγαθού ή υπηρεσίας.Προσθήκη νέας απάντησης