Τι είναι Acquisition;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Acquisition;

Απαντήσεις

Acquisition είναι η εξαγορά.

Η διαδικασία ανάληψης του ελέγχου μιας επιχείρησης με την αγορά της πλειοψηφίας των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου. Σημαίνει και τη διαδικασία πλειστηριασμού συγκεκριμένου ποσοστού μετοχών για την ανάληψη του ελέγχου μιας εταιρίας από τον αγοραστή που προσφέρει τη μεγαλύτερη τιμή.Προσθήκη νέας απάντησης