Τι είναι Accrued interest;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Accrued interest;

Απαντήσεις

Accrued interest σημαίνει δεδουλευμένος τόκος.

Ο καταγραφείς αλλά μη οφειλόμενος ακόμα τόκος που έχει συσσωρευθεί μεταξύ της πλέον πρόσφατης πληρωμής κουπονιού και της επόμενης πληρωμής κουπονιού ή της πώλησης του ομολόγου ή άλλου χρεογράφου σταθερού εισοδήματος. Κατά το χρόνο της πώλησης του τίτλου, ο αγοραστής πληρώνει στον πωλητή την τιμή του τίτλου πλέον των δεδουλευμένων τόκων (plus accrued interests) που υπολογίζονται πολλαπλασιάζοντας την τιμή του κουπονιού με το κλάσμα της χρονικής περιόδου που πέρασε από την τελευταία πληρωμή κουπονιού. Εάν, για παράδειγμα, ο κάτοχος ενός ομολόγου λαμβάνει κάθε έξη μήνες και για κάθε πληρωμή κουπονιού 40 ευρώ και πωλήσει το ομόλογο ενάμιση μήνα μετά την τελευταία πληρωμή κουπονιού, ο αγοραστής θα καταβάλει στον πωλητή την τιμή του ομολόγου συν τόκο 10 ευρώ (6 μήνες : 1,5 = 4 και 40 ευρώ : 4 = 10 ευρώ).Προσθήκη νέας απάντησης