Τι είναι Accountability;


Στο χώρο της οικονομίας τι σημαίνει ο όρος Accountability;

Απαντήσεις

Accountability σημαίνει υποχρέωση λογοδοσίας.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει τη νομική και πολιτική υποχρέωση ενός ανεξάρτητου ιδρύματος να εξηγεί και δικαιολογεί τις αποφάσεις του προς τους πολίτες και τους εκλεγμένους εκπροσώπους τους. Επόμενα, καθίσταται υπεύθυνο για την εκπλήρωση των στόχων του. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξηγεί την πολιτική της προς τους ευρωπαίους πολίτες και θεσμικά ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Accounting posting = λογιστική εγγραφή που μεταφέρει πληροφόρηση από τις γενικές ημερήσιες καταστάσεις στους επί μέρους λογαριασμούς του γενικού καθολικού.Προσθήκη νέας απάντησης