Τι ανακάλυψε ο Αρχιμήδης;


Απαντήσεις

Ο Αρχιμήδης ανακάλυψε την αρχή του ειδικού βάρους (ή Αρχή του Αρχιμήδη) και του μοχλού.Προσθήκη νέας απάντησης