Θέλω να δηλώσω προστατευόμενα μέλη. Ποιον πίνακα συμπληρώνω;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Θα πρέπει να συμπληρώσετε τον πίνακα 9 με τα στοιχεία των προστατευόμενων μελών που σας βαρύνουν. Αυτόματα θα συμπληρωθεί ο πίνακας 3 με τον αριθμό των τέκνων. Συμπληρώστε υποχρεωτικά τον ΑΜΚΑ για όλα τα τέκνα σας και επιπλέον τον ΑΦΜ για όλα τα ενήλικα προστατευόμενα μέλη.Προσθήκη νέας απάντησης