Θέλω να αλλάξω Προμηθευτή. Τι πρέπει να κάνω με το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Στην περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε Προμηθευτή, θα πρέπει να πρώτα να εξοφλήσετε το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε στο σύνολό του στον προηγούμενο Προμηθευτή σας, ή εναλλακτικά μπορείτε να εξοφλήσετε τις δόσεις που υπολείπονται στη Δ.Ο.Υ. Σε κάθε περίπτωση, για να πραγματοποιηθεί η αλλαγή Προμηθευτή, θα πρέπει να προσκομίσετε στο νέο Προμηθευτή που θέλετε να σας εκπροσωπήσει, τη βεβαίωση Δ.Ο.Υ εξόφλησης του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.Προσθήκη νέας απάντησης