Θεια-Κατερίνα ή θεια Κατερίνα;


Πως είναι το σωστό;

Ποιο είναι το σωστό;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Στο θεια-Κατερίνα το θεια- θεωρείται προτακτικό και προφέρεται ως σύνθετη λέξη μαζί με το κύριο όνομα, βλ. και Αγια-Μαρίνα. Ως ξεχωριστή λέξη, χωρίς ενωτικό, προφέρεται ξεχωριστά (δεν τονίζεται γιατί είναι μονοσύλλαβη): η θεια μου η Κατερίνα.Προσθήκη νέας απάντησης