Τέλος πάντων ή τελοσπάντων;


Ποιο είναι το σωστό; Με μία ή δύο λέξεις;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Σύμφωνα με τη «Μεγάλη» Γραμματική Τριανταφυλλίδη γράφεται τέλος πάντων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λόγιες στερεότυπες φράσεις μπορούν να αποδοθούν με μία λέξη εφόσον το νόημα είναι ενιαίο και δεν προκύπτει από κάθε λέξη ξεχωριστά, θα μπορούσε να γράφεται με μία λέξη, με τη σημασία «επιτέλους, τελικά».Προσθήκη νέας απάντησης