Τα παιδιά ενός αλκοολικού γονέα μπορεί να εκδηλώσουν αλκοολισμό;


Απαντήσεις

Η ύπαρξη ενός γονέα με πρόβλημα οινοπνεύματος αποτελεί παράγοντα προδιάθεσης τόσο σε ψυχολογικό - περιβαλλοντικό, όσο και σε βιολογικό επίπεδο, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν "καταδικάζει" το παιδί σε αλκοολισμό. Όταν μιλάμε για έναν παράγοντα προδιάθεσης, ουσιαστικά αναφερόμαστε σε μία στατιστική σύνδεση μεταξύ μίας κατάστασης και ενός αποτελέσματος που αποτελεί μία απόπειρα να περιγραφεί η γενική τάση και όχι συγκεκριμένα άτομα. Κατά συνέπεια αν δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι αντιμετωπίζονται προβλήματα στη χρήση του αλκοόλ (δηλαδή αν συχνά χάνετε ο έλεγχος σχετικά με το πόσο και πότε θα καταναλωθεί αλκοόλ) δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας εκδήλωσης αλκοολισμού.

mpes.uoa.grΠροσθήκη νέας απάντησης