Τα φάρμακα για την υπερτασική πίεση πρέπει να τα παίρνω τακτικά ή μόνο όταν ανεβαίνει;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις





Τα φάρμακα πρέπει να λαμβάνονται συστηματικά, σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού. Αν παίρνετε τα φάρμακα μόνον όταν η πίεση είναι ανεβασμένη, τότε δεν πρόκειται να ρυθμιστεί ποτέ.

incardiology.gr



Προσθήκη νέας απάντησης