Συζητούνται ή συζητώνται;


Ποια είναι η σωστή κλίση της λέξεως;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Το ρήμα κλίνεται κατά το θεωρούμαι, άρα συζητούνται. Παρόμοια κλίση και στη φράση ζητούνται υπάλληλοι.Προσθήκη νέας απάντησης