Συνέβη ή συνέβει;


Ποιο είναι το σωστό;

Απαντήσεις

Διατηρήθηκε ο λόγιος σχηματισμός του αορίστου στο γ' πρόσωπο: συμβαίνει - συνέβη, να συμβεί, παρεμβαίνει - παρενέβη, να παρέμβει, παραβαίνει - παρέβη, να παραβεί.Προσθήκη νέας απάντησης