Συμμετείχε ή συμμετέσχε;


Ποια είναι η σωστή κλίση της λέξεως;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Βλέπε απείχε

Συμμετείχε=>παρατατικος
Συμμετέσχε=>αοριστος

Προσθήκη νέας απάντησης