Συμβατός ή συμβατικός;


Ποια η σημασία των λέξεων αυτών;

Απαντήσεις

Συμβατό είναι κάτι που ταιριάζει με άλλο: Χάρτης Αθήνας συμβατός με GPS. 

Συμβατικό είναι κάτι σύμφωνο με μια σύμβαση ή παραδοσιακό, παλιαού τύπου: Μετατροπή συμβατικού αυτοκινήτου σε ηλεκτρικό.Προσθήκη νέας απάντησης