Σχολεία διακοπές Πάσχα (2013);


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Τα σχολεία κλείνουν για τις διακοπές του Πάσχα στις 29η Απριλίου 2013 έως και τις 10η Μαΐου 2013.Προσθήκη νέας απάντησης